EN PL
Co nowego?

Samplelord 1.5.6

Zmiany:

 • OPCJE STRUMIENIOWANIA: Dodano zapamiętywanie opcji strumieniowania danych Streaming Options w konfiguracji Multi.
 • IMPORT: Kontakt 4.

Samplelord 1.5.5

Zmiany:

 • PRZEGLĄDARKA: Dodano menu ulubionych katalogów FAV.
 • MENU INSTRUMENT: Poprawiono działanie usuwania instrumentu poleceniem Unload Instrument...
 • GUI: Poprawiono zapamiętywanie ustawienia czcionek po zmianie rozmiaru okna.
 • KOLEKCJE: Poprawiono funkcjonowanie wyświetlania nie znalezionych lokalizacji plików patch.
 • MULTI: Dodano opcje globalnego wyłączenia dynamiki odtwarzanych nut.

Samplelord 1.5.4

Zmiany:

 • MENU INSTRUMENT: Dodano tryb One Shot Modes. Umożliwia wyzwalania próbek bez czekania na zwolnienie nuty.
 • PLIK PROJEKTU: Poprawiono przetwarzanie względnych ścieżek do plików patch.
 • OPCJE MULTI: Poprawiono przetwarzanie opcji multi voice.

Samplelord 1.5.3

Zmiany:

 • GIGA IMPORT: Dodano przełącznik GigaCacheFolder= w pliku konfiguracyjnym samplelord.ini. Umożliwia zdefiniowanie własnego katalogu z plikami cache.

Samplelord 1.5.2

Zmiany:

 • INSTRUMENT: nowe okno Voice Options... do zaawansowanego sterowania polifonią instrumentu
 • INSTRUMENT: dodany skrót klawiszowy [Del]
 • IMPORT: dodany import wszystkich zaawansowanych ustawień polifonicznych z Kontakta VoiceGroup i Exclusive Group
 • KOLEKCJE: bardziej inteligentne przenumerowywanie programów
 • KOLEKCJE: poprawione -> zaimportowane programy z kolekcji mają tę samą kolejność jaką zdefiniowaliśmy w pliku i jaką widzimy w oknie browser
 • MIDI INPUT: możliwość mapowania kontrolerów midi na wejściu za pomocą komend pliku tekstowego umieszczonego w katalogu Samplelorda midimap.txt

Samplelord 1.5.1

Małe poprawki:

 • COLORIZE: Funkcja Setup -> Colorize -> Store... nie zapisywała ustawień opcji koloryzujących panel Samplelorda. Teraz opcja poprawnie zapisuje te ustawienia w głównym folderze instalacyjnym programu.

Samplelord 1.5

Update jest bezpłatny dla zarejestrowanych użytkowników.


Aktualizacje i zmiany:

 • INSTRUKCJE: Zaktualizowano i przełożono instrukcje na Format PDF
 • PAMIĘĆ: Dodano wsparcie dla przełącznika /3GB, umożliwiającego wykorzystanie większej ilości pamięci przez aplikację
 • PAMIĘĆ: Wprowadzono Lepsze zarządzanie pamięcią i Zabezpieczenia przed możliwym "przeładowaniem" pamięci
 • SILNIK: Zmieniono Sposób alokacji głosów
 • PANEL GRAFICZNY: Dodano Miernik poziomu audio
 • EKSPORT: Dodano Multi Bundle Format - zastępuje poprzedni system archiwizacji ustawień multi
 • PANEL GRAFICZNY: Dodano przycisk Hide do ukrywania panelu wtyczki
 • DISK STREAMING: Dodano File Precaching
 • IMPORT: Dodano Advanced Import Options..., opcje zaawansowanego importu instrumentów i próbek
 • GM: Wprowadzono automatyczne ładowanie banków zastępując tym samym poprzednią funkcję w programie 'Autoload General MIDI banks'
 • PANEL GRAFICZNY: Dodano miernik obciążenia procesora i dysku
 • EKSPORT: Dodano funkcję eksportu pojedynczego instrumentu Export Single Instrument
 • DISK STREAMING: Dodano opcje Patch Streaming
 • ODTWARZANIE: Dodano możliwość wyboru sposobu wyzwalania próbek NoteOff Trigger Level
 • PANEL GRAFICZNY: Dodano tematy kolorystyczne Color Themes
 • MULTI: Dodano przycisk Auto Search... do automatycznego wyszukiwania brakujących plików w projekcie multi
 • MULTI: Dodano filtrację komunikatów midi Midi Filter
 • KORZYSTANIE: Zmieniono sposób działania polecenia resetującego ustawienia kanału z Reset na Clear. Teraz usuwa wszystkie ustawienia danego kanału zostawiając wczytany instrument
 • KORZYSTANIE: Zmieniono sposób działania polecenia Unload Instrument... teraz usuwa również linki danego instrumentu
 • SILNIK: Dodano automatyczne zwalnianie głosów poniżej niesłyszalnego progu głośności
 • SILNIK: Poprawiono błąd w zwalnianiu i alokacji głosów, oraz wyeliminowano możliwe trzaski podczas zwalniania uchwytu odtwarzanego pliku audio
 • DISK STREAMING: Zmieniono domyślną wielkość bufora na 64KB
 • PLIK: Poprawiono nadpisywanie plików podczas eksportu banku lub instrumentu do tego samego otwartego samego pliku
 • INFO: Dodano dokładniejsze informacje o błędach, w przypadku nie znalezienia pliku lub braku wystarczającej pamięci do załadowania próbek do pamięci
 • PAMIĘĆ: Poprawiono zawieszanie się programu podczas "przeładowania" pamięci
 • PAMIĘĆ: Poprawiono możliwe "wycieki pamięci" podczas strumieniowego odczytu z dysku Disk Streaming
 • IMPORT: Usprawniono automatyczne wyszukiwanie plików podczas importu plików Halion
 • IMPORT: Poprawiono zawieszanie się podczas importu plików EmulatorX
 • EKSPORT: Poprawiono problem z niewłaściwymi połączeniami próbek gdy bank zawierał niewykorzystane próbki
 • KOLEKCJA: Poprawiono odczyt numerów banków większych niż 128
 • KOLEKCJA: Poprawiono odczyt plików ze zdefiniowanymi pełnymi ścieżkami do plików i gdy plik kolekcji znajdował się w tym samym katalogu co pliki instrumentów
 • KOLEKCJA: Nieznalezione pliki instrumentów są dodawane do listy oraz oznaczane kodem ERR
 • LICENCJA: Dodano zautomatyzowane wyszukiwanie pliku licencji i zaautomatyzowano sposób instalacji licencji
 • INSTALATOR: Ulepszone instalacje, wersja standalone instalowana jest do oddzielnego katalogu, dodana została możliwość wyboru folderu instalacyjnego dla wtyczki VSTi.

Samplelord 1.4.2

Poprawki:

 • Popr: Katalogi były blokowane niepotrzebnie przez przeglądarkę plików, przez co uniemożliwiały edycje/przenoszenie katalogów podczas gdy Samplelord był uruchomiony.
 • Popr: Zawieszanie się programu z kartą Terratec w systemie Vista.
 • Popr: Odczyt kanałów wejściowych/wyjściowych sterownika ASIO. Dostępne wejścia/wyjścia audio są widoczne.
 • Popr: Stan opcji "Autoload General MIDI banks" i "Receive Program Changes" nie był poprawnie zapisywany.
 • Popr: Poprzednie bank GM nie były zwalniane gdy opcja "Autoload General MIDI banks" była aktywna.

Samplelord 1.4

Co nowego:

 • Nowe: Ulepszony Multiprocessing v.2 dla procesorów Intel Quad Core, Intel Dual Core i innych wielordzeniowych jednostek.
 • Nowe: Maksymalna polifonia zwiększona do 2048 stereofonicznych głosów.
 • Popr: Trzaski podczas aktywnej opcji Multiprocessing i stabilność w programie Cubase Studio 4 z procesorem Intel Quad Core.

Samplelord 1.3.3

Zmiany:

 • Nowe: Import akcelerowanych próbek GIGA 16-bit i 24-bit.
 • Nowe: Import dzielonych plików GIGA *.gx01.
 • Nowe: wsparcie dla funkcji cycle robin z sfz "seq_position" i "seq_length".
 • Popr: parametry cycle robin nie były przeładowane po zapisaniu pliku.
 • Popr: cycle robin poprawki w odczycie i zapisie.

Samplelord 1.3.2

Zmiany:

 • Nowe: Wsparcie dla Inwersji GIGA Mod-Wheel.
 • Nowe: funkcje Płynna zmiana przenikania kontrolerów (np. Mod-Wheel). Nie produkuje schodkowych zmian kontrolerów dla niskich latencji.
 • Nowe: Ustawienia MIDI Automation.... Umożliwia dostosowanie czasów płynności zmian kontrolerów głośności czy przenikania jak mod-wheel.
 • Popr: ulepszony import próbek z SF2 z nieprawidłową opcją Sample Type.
 • Popr: multi reset.
 • Popr: kropki dziesiętne podczas pokazywania parametru głośności instrumentu nie są usuwane teraz.
 • Popr: niektóre soundfonty były odtwarzane w mono zmiast w stereo.
 • Popr: ustawienia multi nie restowały wartości domyślnych gdy były również zapisane w pliku ini.
 • Popr: w ostatnich wersjach przeglądarka nie działała po zresetowaniu ustawień.

Samplelord 1.3.1

Zmiany

 • Popr: mod-wheel mógł wyzwalać tylko pierwszą warstwę dimension.
 • Popr: ładowanie z natywnego formatu nie ustawiało przycisku MOD OFF z kontrolerami przełączającymi.
 • Popr: złe rozszerzenie pliku podczas eksportu instrumentu.
 • Popr: GIGA mod-wheel nie był poprawne importowany.
 • Popr: niektóre warstwy GIG dimension nie były odtwarzane poprawnie.

Samplelord 1.3

W tej wersji:

 • Nowe: opcje modulacji (mod off, lfo) pozwala wyłączyć zewn. modulację lub użyć jako wewnętrzne lfo.
 • Nowe: polecenie 'Clear before Patch Load' dodane do menu Setup -> Import. Wyłączenie tej opcji nie resetuje ustawień barwy podczas ładowania następnego programu.
 • Nowe: polecenie 'Clear before Sample Load'. Wyłączenie tej opcji nie resetuje aktualnych ustawień barwy podczas ładowania próbek.
 • Nowe: polecenie 'Reset' w menu Instrument, resetuje ustawienia jednego kanału.
 • Nowe: część ustawień i poleceń menu zostało przesuniętych z menu Setup do menu Multi.
 • Nowe: wsparcie dla Giga Mod-Wheel crossfade.
 • Popr: niektóre przełączniki w Giga nie były rozpoznawane.
 • Popr: sample z kontakta wyzwalane podwójnie.
 • Popr: pokrętła filter, cutoff się nie resetują po zmianie barwy
 • Popr: importowanie próbek one-shot z haliona.
 • Popr: źle działało przenikanie próbek haliona z preset z różnymi samplami podpiętymi do klawiszy z opcją przenikania x-Fade.
 • Popr: okno w Cubase się powiększa wraz z powiększaniem okna Samplelorda.
 • Popr: odtwarzanie próbek halion metodą aternate.
 • Popr: wyzwalanie próbek giga w kombinacji Release trigger + Mod-Wheel crossfade.
 • Popr: kompletnie nie działające przełączanie próbek za pomocą kontrolerów gdy opcja przenikania była nieaktywna.
 • Popr: przenikanie próbek wraz z przełącznikami kontrolerów przestawało działać po zmianie kontrolera mod-wheel.
 • Popr: podczas korzystania z driverów nie działały inne wyjścia z samplera tylko główne.
 • Popr: nie wszystkie parametry programu były resetowane podczas przełączania na inny.
 • Popr: wyzwalane wielokrotnie próbki release.
 • Popr: import z sfz, przełączanie próbek za pomocą mod-wheel nie działało bez instrukcji locc.
 • Popr: odtwarzanie z sfz i przenikania się próbek nie działało gdy zakres regionu nie był zdefiniowany kodami.
 • Popr: niektóre kombinacje przenikania się próbek na mapie klawiatury i dynamiki nie były importowane poprawnie.
 • Popr: nakładanie się modulacji i razem z przełączaniem próbek za pomocą kółka mod wheel.

Samplelord 1.2

W tej wersji:

 • Dodano: opcję do zmiany kolorów wyświetlanych przycisków Mute i Solo.
 • Dodano: zaznaczenie pokazujące wybrany rozmiar okna Panoramic.
 • Dodano: opcje wyboru sposobu przechwytywania kółka myszy.
 • Dodano: MIDI Monitor (pokazujące przychodzące zdarzenia midi).
 • Dodano: opcję wyboru nazwy środkowego klawisza C na klawiaturce.
 • Poprawiono: podwójne odtwarzanie próbek po zwolnieniu nuty.
 • Poprawiono: zduplikowane wpisy w menu koloryzacji Colorize.
 • Poprawiono: usunięcie instancji Samplelorda powodowało zawieszanie się programu EnergyXT.
 • Poprawiono: poszerzanie okna Sampelord w programie EnergyXT.
 • Poprawiono: klawisze przełączania próbek były niepoprawne ładowane po zapisie i ponownym ich odczycie.
 • Poprawiono: wstrzymywanie pracy w programie Sonar, EnergyXT
 • Poprawiono: przełączniki sampli giga były importowane o jeden ton za nisko.
 • Poprawiono: import z Kontakta i niepotrzebne podwójne wyzwalanie nut w pewnych kombinacjach keyswitch,
 • Poprawiono: import z Kontakta z niepoprawnie przypisanym parametrem exclusiveGroup.
 • Poprawiono: niektóre ustawienia globalne nie były odczytywane poprawnie gdy jednocześnie pracowały dwie wersje programu, główna i dodatkowe multi-out.
 • Zmieniono: poprzednia opcja przywracająca domyślny setup samplera została zmieniona i przeniesiona do głównego menu SETUP jako "Reset".
 • Zmieniono: każda wersja dll pluginu umożliwia trzymanie niezależnie własnych ustawień. Dzięki temu możemy skonfigurować główną wtyczkę i ze stałymi wyjściami na różne sposoby teraz.
 • Poprawiono: usunięto trzaski podczas zatrzymywania sterownika audio MME.
 • Poprawiono: "dryfujące" vibrato gdy parametr MOD Delay był aktywny.

Samplelord 1.1.1

Aktualizacja usprawnia funkcjonowanie wersji ze "stałymi wyjściami":

 • Ulepszono: Wersje ze "stałymi wyjściami" jak samplelord_04stereo.dll korzystają teraz z głównego pliku wtyczki samplelord.dll.
 • Ulepszono: Wszystkie wersje ze "stałymi wyjściami" korzystają z tego samego pliku ustawieniowego samplelord.ini. Grafiki i inne dane wtyczki są współdzielone pomiędzy wersjami "stałych wyjść", dzięki temu zajmują mniej miejsca w pamięci i ładują się szybciej.
 • Ulepszono: Menu "Stereo Outputs" zmienia nazwę na "Stereo Fixed Outputs" po załadowaniu wtyczki ze stałymi wyjściami.
 • Dodano: Opcję "Show System Directories" w menu Display do pokazywania katalogów z przypisaną systemową ikoną w oknie przeglądarki Browser.
 • Poprawiono: Opcje "Multiprocessing", "Polyphony Limiter" nie były zapamiętywane po ponownym uruchomieniu programu.
 • Poprawiono: Problem z wyświetlaniem plików w przeglądarce gdy dwa okna samplelorda były otwarte i dokonano zmiany fontu tylko w jednym oknie.


Samplelord 1.1

Co nowego w tym wydaniu:

 • Multiprocessing wparcie dla platform wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych.
 • 1024 stereofonicznych głosów polifonii.
 • Nowy tryb próbkowania Medium Quality (świetny do wykorzystania w live).
 • Skalowalne okienka (program nadrzędny host musi posiadać implementację poszerzania okna vst size window).
 • Nowe opcje dostosowujące interfejs programu.
 • Obsługa rolki myszy (program nadrzędny host musi posiadać implementację scrolla vst mouse wheel).
 • Kolekcje - możliwość tworzenia listy brzmień z różnych plików źródłowych.
 • Wrzucanie próbek wave, aiff bezpośrednio na klawiaturę Samplelorda i tworzenie "na szybko" wielo-dynamicznych barw.
 • Przełącznik trybu próbkowania "Quality Mode" na panelu.
 • Globalny Ogranicznik polifonii.
 • Podwójny klik w oknie Instrument (otwiera okno wyboru plików).
 • Nowe przyciski funkcyjne Prog i Bank do wybierania barw.
 • Kilka nowych opcji w menu ustawień: Disk Streaming Buffer, Multiprocessing, Polyphony Limiter, Mouse Wheel, Receive Program Changes, Display, Font, Window.
 • Dodano Pasek statusu pokazujący dodatkowe info.
 • Dodano nowy parametr Velocity Sensitivity pozwalający ustawić czułość dynamiki globalnie dla całego instrumentu.

Ulepszenia i poprawki:

 • Ulepszono: Funkcjonowanie scrolla w oknach klawiaturki i przeglądarki.
 • Ulepszono: Tryb koloryzacji interfejsu.
 • Ulepszono: Wsparcie dla hostów Logic Audio, FL Studio, Buzz, Ableton Live, Cubase 4.
 • Ulepszono: Pokazywanie podglądu stref.
 • Ulepszono: Kursor czarna kropka została zastąpiona kursorem strzałką pokazującym tryb edycji gałek.
 • Ulepszono: Nazewnictwo wyjść audio dla różnych hostów.
 • Ulepszono: Opcja odbioru komunikatów Program Change i automatycznego ładowania banków GM może być kontrolowana teraz osobno.
 • Ulepszono: Większe okienko do wyboru katalogu głównego root.
 • Ulepszono: Pokazywanie pustych i pełnych katalogów w przeglądarce.
 • Ulepszono: Pokazywanie nazw instrumentów z Err: dla nie odnalezionych plików z multi.
 • Ulepszono: Wyświetlanie w czasie rzeczywistym liczby głosów i ledów nie powoduje zatrzymania w przetwarzaniu audio.
 • Ulepszono: Wczytywanie plików koloryzacji do menu 'Colorize'.
 • Poprawiono: Widoczność wersji "stałych wyjść" w programie Cubase 4.
 • Poprawiono: Czytanie podkatalogów w przeglądarce.
 • Poprawiono: Zapisywanie ustawień w pliku ini.
 • Poprawiono: Import z Giga (parametry attentuation, volume boost, looping, keyswitching, round robin).
 • Poprawiono: Import z Haliona (pliki aiff).
 • Poprawiono: Import z Kontakta (pliki aiff, zapętlanie).
 • Poprawiono: Trzaski w trybie VSTi z buforami o niestandardowej wielkości.
 • Poprawiono: Trzaski w trybie standalone z buforami o niestandardowej wielkości.
 • Poprawiono: Czytanie presetów Samplelorda z pliku multi.
 • Poprawiono: Kolejność predefiniowanych kolorów nie była zapamiętywana poprawnie.
 • Poprawiono: Mogące pojawić się kliknięcia podczas odtwarzania zapętlonych próbek 24-bitowych.
 • Poprawiono: Reakcję na pedał Sustain.
 • Poprawiono: Import z Sfz (pliki wave, looping).
 • Poprawiono: Import z AIFF (odczyt częstotliwości próbkowania, markerów).
 • Poprawiono: Ładowanie plików multi z zapisanymi długimi nazwami presetów.
 • Poprawiono: Ładowanie plików w trybie 'General MIDI' z jednym preset nie działało.
 • Poprawiono: Pyknięcia podczas odtwarzania grupowanych próbek hi-hat z ustawionym bardzo małym czasem release.
 • Poprawiono: Niektóre opcje ustawieniowe (Master Level, General Midi, Receive Program Changes, Quality Mode) nie były zapisywane do pliku konfiguracyjnego *.ini.
 • Poprawiono: Możliwe "przeciążenia" procesora podczas otwierania opcji menu lub setup.
 • Poprawiono: Możliwe "przeciążenia" procesora podczas natychmiastowego odświeżania grafiki nazw instrumentów po otrzymaniu komunikatu Program Change.
 • Zmieniono: Nazwy w opcjach Multi na krótsze.
 • Zmieniono: Układ niektórych przycisków w panelu programu.
 • Zmieniono: Kolory dla przycisków Solo i Mute (niezależnie od koloryzacji interfejsu) solo kolor czerwony, mute kolor żółty.
 • Zmieniono: Poprzednie opcja gotowych presetów koloryzacji "Predefined Colors" i opcja "Colorize..." zostały umieszczone w jednym podmenu "Colorize".

Nowe wersje w opracowaniu

Nowe funkcje programów Extreme Sample Converter i Samplelord są w trakcie prac. Poprawki i pomniejsze wydania są co jakiś czas aktualizowane, więc proszę sprawdzać na stronie dostępne aktualizacje programów.


Wirtualny instrument SAMPLELORD wystartował...

WSTĘPNA SPECYFIKACJA:

 • Ultra Fast Engine - szybki silnik odtwarzający próbki,
 • Import 8, 16, 24, 32, 64-bitowych próbek w każdej rozdzielczości,
 • Wspiera najnowsze techniki odczytu próbek Dimension, Keyswitching, Cycle Ribbon, Cycle Random, Crossfading, Controller Switching, Controller Crossfading,
 • Korzysta z opracowanej techniki dynamicznego odczytu z dysku, którą nazwaliśmy Dynamic Disk Streaming do szybkiego odtwarzania próbek w czasie rzeczywistym bezpośrednio z dysku twardego,
 • Szybki i bezpośredni dostęp do różnych formatów jak GIG, SF2, FXP, NKI, EXB, WAV, AIFF, oraz Format Natywny, odtwarza je bezpośrednio z twardego dysku bez żadnej ponownej (re)konwersji i zapisu na dysk twardy, wykorzystuje moduł konwertera,
 • Format VSTi Windows (inne formaty są w planach),
 • 16 Multi Track 16 kanałów midi swobodnie konfigurowalnych, możemy dowolnie przyporządkowywać kanał midi pod instrument,
 • 16 Wyjść Stereo z pełną kontrolą nad nimi i dowolnym przyporządkowaniem do ścieżek samplera,
 • Wbudowana przeglądarka plików HD Browser z funkcją przeciągnij i upuść Drag & Drop,
 • Kompletna integracja z MIDI z pełną obsługą General MIDI,
 • Wirtualna klawiaturka z opcją podglądu wczytanych instrumentów,
 • Multi instancje i niskie zużycie zasobów. Każda instancja korzysta z tych samych zasobów graficznych programu i oferuje nam 512 stereofonicznych głosów polifonii co pozwala na uzyskanie dużej polifonii,
 • Edycja dźwięku oferuje nam dostęp do edycji wielu parametrów odtwarzania jak: filtr, obwiednie, modulacje, pitch, strojenie, pitch-bend, a nawet zmianę krosowania pętli funkcją xfade,
 • Niezależne opcje Zapisu, Ładowania i Archiwizacji. Za pomocą archiwizacji zapiszemy kopię naszego projektu multi i wykorzystanych sampli w projekcie,
 • Szybki start i szybka gotowość do pracy,
 • Różne wariacje kolorystyczne - dostosowanie wersji kolorystycznej samplera do upodobań użytkownika,
 • Prosty i logiczny interfejs - po prostu uruchom, załaduj sample i twórz muzykę,
 • Wersja Standalone z obsługą ASIO, posiadająca swobodne i dowolne łączenie kanałów samplera z kanałami wyjściowymi ASIO karty dźwiękowej,
 • Własny innowacyjny Format Natywny oczywiście nie może zabraknąć zapisu sampli w jego własnym formacie, dzięki niemu sample mogą być ładowane, zapisywane i łączone ekstremalnie szybko,
 • i kilka innych zaskakujących możliwości...

Co nowego? Info Instrukcja Zrzuty ekranu Kontakt
Copyright © 2006-2022 Wlodzimierz Grabowski

VST is a trademark of Steinberg Soft - und Hardware GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.